Video-interactie-begeleiding

De videocamera kan op meerdere manieren hulp bieden:

VIB-S: ik kan op school als onafhankelijk deskundige een leerkracht begeleiden.
Vragen kunnen o.a. zijn: hoe kan ik mijn groepsaanpak verbeteren, hoe kan ik beter omgaan met die lastige leerling, hoe kan ik mijn klassenmanagement verbeteren?

Oudere leerlingen kunnen evt. zelf met VIB begeleid worden.
De leerling moet zelf een wens hebben wat hij wil verbeteren en zich daarvoor willen inzetten.

Het bevorderen van contact- en spelvaardigheden tussen ouder en kind
Dit is vooral geschikt voor jonge kinderen, al dan niet met een handicap. Samen spelen schept een band, samen plezier maken versterkt de band.

Hoe werkt VIB?
Eerst is er een intakegesprek:
u vertelt wat het probleem is en wat u graag wilt bereiken.
Ik kom filmen op school, of u komt bij mij in de spelkamer spelen met uw kind.
Ik breng niet alleen de moeilijke momenten in beeld, maar vooral de goede.
Na het filmen volgt zo snel mogelijk een gesprek, waarbij een deel van de beelden wordt bekeken.

VIB gaat uit van een positieve begeleiding: we maken een micro-analyse van goede communicatie. Dan ziet u zelf vrijwel meteen wat het verschil is met het moeilijke moment.

U bedenkt zelf wat het werkpunt is waar u de komende tijd aandacht aan wilt besteden.
Na een aantal weken volgt een nieuwe opname en nagesprek.
Meestal zijn 3 tot 5 opnames en gesprekken voldoende.
De oude situatie is zichtbaar verbeterd en het plezier is toegenomen!

De beelden zijn alleen bestemd voor mij en de hulpvrager.
Ze worden na beëindiging van de begeleiding vernietigd.

Vraag gerust om meer informatie en prijsopgave.