Informatie

Spelen doet een kind toch van nature…
In de meeste gevallen wel.
Maar soms ook niet.
Er kunnen heel verschillende oorzaken zijn waardoor een kind niet of niet goed kan spelen.
Dat zal per kind bekeken worden.

Het belang van spelen
Allerlei ontwikkelingsgebieden komen op een natuurlijke, speelse manier aan bod:

  • de zintuigen
  • de motoriek
  • de emoties
  • de taal
  • het verstand
  • het geweten
  • de sociale omgang

Spelen ontspant en geeft plezier.

Niet kunnen spelen heeft gevolgen
Het kind kan niet meekomen met leeftijdgenootjes, begrijpt niet wat ze doen.
Het leert zijn eigen mogelijkheden niet ten volle kennen.
Emoties kunnen niet op een speelse manier geuit worden.
Samenspelen lukt niet of niet goed. Er ontstaan contact-problemen.

Hierdoor raakt het kind innerlijk onder druk.
Dit kan zich vertalen in gedrags-klachten. Bijvoorbeeld agressief, wild of onrustig gedrag, of juist teruggetrokken, angstig, verlegen, huilend of claimend gedrag.

Die innerlijke spanning kan ook zichtbaar zijn in gespannen of houterige bewegingen, veel vallen, onhandig zijn.

Als er niets aan gedaan wordt, heeft dat negatieve gevolgen voor de verdere ontwikkeling van het kind.

Wat spelbegeleiding kan doen
Op een speelse manier wordt het kind geleerd om te spelen.

Uitgangspunt is het eigen tempo en de mogelijkheden van dit unieke kind, met zijn eigen interesses en vaardigheden.
Door die goede aansluiting op het kind is vrijwel altijd meer mogelijk dan voor de start van de begeleiding werd gedacht.

Plezier hebben staat hierbij voorop!

Bij “De Vlinder” wordt spel-begeleiding gecombineerd met speltherapie.
Zo worden tegelijk met de toenemende spelvaardigheden eventuele oude, negatieve emoties geuit en verwerkt.
Dit wordt ook zichtbaar in een (meer) ontspannen houding en motoriek.

Voor wie is spelbegeleiding
Spelbegeleiding is geschikt voor kinderen vanaf ± 3 t/m 12 jaar.
Het is heel breed inzetbaar, zowel bij gezonde kinderen als bij kinderen met een lichamelijke, verstandelijke of andere handicap of stoornis.

Informatie en/of aanmelding
U kunt rechtstreeks contact opnemen.
Samen met uw kind kunt u gratis en vrijblijvend komen kennis maken.
Wilt u verder, dan volgen drie spelsessies ter observatie.
U krijgt advies of spelbegeleiding geschikt is voor uw kind. Zo ja, dan stellen we het doel vast waarnaar we gaan toewerken.

Over het algemeen kan gezegd worden dat het kind zich “lekker in zijn velletje” voelt en in staat is een passende tijd zelfstandig te spelen.

Tijdens de begeleiding vinden regelmatig gesprekken met u plaats, tot we het er over eens zijn dat het doel bereikt is. Thuis en op school zijn de veranderingen ook zichtbaar.
In overleg met het kind en u stopt dan de begeleiding.

Spelbegeleiding wordt over het algemeen niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Andere activiteiten

Zorg op maat
Voor een kind of volwassene met een ernstige verstandelijke handicap (mcg) kan op verzoek thuis, of in overleg met het dagverblijf waar hij of zij verblijft op die plek, zorg op maat gegeven worden.

Samen met de ouders of de leiding wordt gekeken hoe er op zo’n manier contact gelegd kan worden, dat hij of zij zich gehoord en gezien voelt.

Als dat contact er is, gaan we kijken naar welke spelmogelijk-heden er zijn.

Het doel van deze begeleiding is het meewerken aan een zo goed mogelijke levenskwaliteit van iemand met een zware handicap.

Er kan ook video-interactie-begeleiding ingezet worden.

Neem contact op voor meer informatie.